Teplá voda v PET lahvích, zdraví děti a rakovina

To, nač dosud upozorňoval "jen" zdravý selský rozum, je podložené už i výzkumem: teplá voda z plastových lahví škodí a může způsobit vážné zdravotní komplikace.

No pojďme pěkně popořadě.

Škodlivé účinky teplé vody v PET lahvích

Vědci zvedají varovný prst a upozorňují, abychom nepili balenou vodu, která se nacházela delší čas v teplém prostředí. A mají nato skutečně pádný důvod. Tým výzkumníků totiž otestoval 16 lahví balené vody různých značek při teplotě 70 stupňů v průběhu 4 týdnů. Výzkum zjistil, že u lahví, které ohřívali během čtyř týdnů, se zvýšila úroveň antimonu a bisfenolu A (BPA).

Za zmínku však stojí i fakt, že podle standardních norem Úřadu pro ochranu životního prostředí (EPA) pouze 1 z těchto 16-ti různých značek přesáhla úroveň antimonu a bisfenolu A. No na straně druhé u osob léčených léky obsahujícími antimon byly zaznamenány bradykardie, u žen poruchy menstruačního cyklu a u jejich dětí odlišnosti od normálního růstu v období prvního roku života.

Zvláštní to normy.

Zdravotníci z kliniky Mayo v Rochesteru tvrdí, že tyto chemické látky mohou mít špatný dopad na zdraví dětí a mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, která je součástí Světové zdravotnické organizace, pokládá antimon dokonce za karcinogenní.

A co vám říká váš vlastní zdravý úsudek?

Antimon a jeho další "blahodárné" účinky

Antimon je stříbrolesklý polokov patřící do 15. skupiny periodické soustavy prvků a zájem o něj výrazně vzrostl v polovině devadesátých let, v souvislosti se syndromem náhlého úmrtí novorozenců.

No to není ani zdaleka všechno. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny usoudila, že existují dostatečné důkazy karcinogenity antimonu Sb2O3. A to i přesto, že údaje o karcinogenitě antimonu jsou těžší zdokladovateľné v důsledku působení i jiných karcinogenů na subjekty zkoumání v průběhu zkoumání.

Antimon, PET lahve, nenahriatá studená voda a přesto škodlivé účinky

Které prokázal výzkum německé univerzity v Heidelbergu. A ten přišel s dalšími zarážajúcimi informacemi, když pro změnu výzkumníci otestovali 15 značek balené vody z Kanady a 48 z Evropy. Láhve NEVYSTAVILI nahřívání, přesto zjistili, že některé láhve byly kontaminovány toxickým kovem antimonem.

Správnost těchto výsledků ještě ověřili přidáním čisté nekontaminované vody do PET láhve, přičemž následné monitorování prokázalo, že voda balená v PET lahvích obsahuje až 30krát více antimonu než voda balená ve skle.

Profesor William Shotyk, vedoucí výzkumu se následně vyjádřil:

"Nechceme lidi strašit, ale vím, co vím a sice že jsme objevili antimon v pitné vodě balené do PET lahví. Jedním slovem tato voda byla kontaminovaná.ˮ

Dále profesor Shotyk poukazuje na nepřetržitost uvolňování antimonu.

Zjednodušené shrnutí celého tohoto poselství

Na uvolňování antimonu má vliv čas a katalyzátorem (urychlovačem) jeho uvolňování je zvýšená teplota a v závislosti na těchto dvou proměnných se odvíjejí následně, potenciální zdravotní rizika. Při nižších povolených dávkách to mohou být např. deprese.

Celkem "úctyhodné" účinky tohoto polokovu. Nemyslíte, že je už nejvyšší čas, zamyslet se kriticky nad plastovými PET lahvemi?

Několik jednoduchých selských rad na závěr:

  1. Nepijte nebo alespoň omezte pití tekutin z plastových PET lahví. Zkuste si raději zajistit láhve z jiného materiálu.
  2. A pokud už i pijete tekutiny z plastových PET lahví, tak dbejte alespoň na to, aby byla v láhvi co možná nejkratší dobu, protože koncentrace škodlivých látek v láhvi narůstá přímo úměrně času.
  3. Nenechávejte balené vody v garáži nebo v autě po delší dobu a to zejména v létě.
  4. Pěkně vás prosím, nikdy, fakt NIKDY nepijte tekutiny, které byly nahřáté v plastových PET lahvích.

Mějte se krásně a šiřte poznání do světa. Nikdy nevíte, komu tím můžete pozitivně ovlivnit život. :)

Obohatit by vás mohli i články:

Zdroje:

Photo: LIDL, aktualne.sk

Napsat komentář
Uživatelská anketa

Nádorové tkanivo je vždy kyslejšie než ostatné tkanivo. Je to:

Nejnovější příspěvky