Tukový metabolismus

Vraťte své tělo do "původního nastavení", jako když jsme se narodili - používejte tuk jako zdroj energie!

Tak jako geocentrizmus přetrvával ještě 450 let po jeho vyvrácení, tak i dnešní výživový směr (vysoce sacharidová strava a naopak nízkotučná) je už dávno vyvrácen, ale bohužel stále přetrvává a mnoho lidí mu bezhlavě důvěřuje.

Někdy netřeba být ani odborníkem na toto téma a stačí se jen poohlédnout kolem sebe (nebo na sebe sama?) Kam jsme se díky tomuto vysoce sacharidové způsobu stravování dostali a jaké důsledky na našem zdraví tento způsob stravování zanechal.

Výsledky jsou více než zřetelné: na Slovensku má pouze 1/3 obyvatel normální hmotnost.

Proč když je už dávno vyvráceno, že strava bohatá na sacharidy není pro nás vhodná a že je zodpovědná za celou řadu nepřenosných civilizačních onemocnění (srdeční choroby, cukrovka, obezita, rakovina ...), je stále doporučená mnohými experty na výživu ve fitness a dokonce i mnoha lékaři?

Je to úmyslná nevědomost? Stojí za touto nevědomostí politicko-ekonomické tlaky? Naše choroby = někoho byznys? Nebo si jen lidé neradi přiznávají, že se mýlili?

Dokázali byste změnit názor, že vše, co si myslíte, že je zdravé, není tak docela pravda? A akceptovat, že dnešní dogmata jsou v nesouladu s tím, jak jsme fungovaly v minulosti?

Pokud netrpíte kognitivní disonanciou, tak tento článek je pro vás. Pokud ano, ztratíte zbytečně několik minut života.

My začínáme ... .

Kam až sahají naše kořeny

Jsou sacharidy to pravé? A je glukóza preferované palivo pro nás?

Tato informace je všudypřítomná a mnoho lidí ji ani nezpochybňuje. 95% výživových guru, trenérů, ale i doktorů doporučuje stravu bohatou na sacharidy. Dnes vše, co je zdravé, je spojeno se sacharidy (celozrnné produkty, vločky, rýže ...) a dokonce i všechny výživové pyramidy doporučují takovou stravu.

Je tomu skutečně tak? Nesešli jsme troška z cesty?

Můžeme se bavit o tom, co a kolik jíst nebo nejíst, ale debata jako taková nemá smysl, dokud se nepodíváme na naše stravování po celou dobu evoluce.

Období paleolitu představuje nejdelší období vývoje lidstva, které trvalo cca. 2,5 milionu let. Během tohoto období, mnoho mnoho 100 tisíc let zpět do minulosti jedli naši předkové stravu bohatou na tuky, velmi širokou paletu živočišných bílkovin, ořechy, zeleninu, kořínky a sezónní ovoce a právě naopak velmi chudou na sacharidy-cukry (zrna, sladkosti, moderní zemědělské plodiny ...). Jinými slovy, stravovali jsme se jako lovci a sběrači.

Velký bod zlomu nastal, když se člověk usadil a z lovce se stal zemědělec (cca. 10 000 let).

První větší a organizované zemědělské úrody byly cca. 1700 let před Kristem v Egyptě. Zajímavé je i to, že už tehdy lidé trpěli podobnými nepřenosnými civilizačními chorobami jako je tomu dnes (což prokázaly nálezy na egyptských mumiích): těžká ateroskleróza, zkažené chrupy, slabé kosti a přitom jedli super stravu jaká se doporučuje dnes (a to ještě ne genetický modifikovanou). Kdepak to archeologické výzkumy a nálezy z paleolitu dokazují pravý opak a to, že lidský mozek byl největší před cca. 20 000 lety a dnes jeho velikost klesla z cca. 1500 cm3 na cca. 1350 cm3. Náhoda?

Strava dnes je přesně ten samý opak toho co se konzumovalo v minulosti a náš zdravotní stav je svědectví toho, co se stane, když člověk dodržuje zde ˮnesprávnou dietuˮ.

Od prvního hominida až po dnešního člověka trval evoluční vývoj asi 7 milionů let, tak daleko sahá náš evoluční vývoj.

A teď ruku na srdce, bez ohledu na to jakého stravovacími vyznání jste, když se upřímné zamyslíte a podíváte na časovou osu, kdy a jak dlouho trvaly jednotlivá období vývoje lidstva (10 000 vs. 2,5 milionu let), tak fakt máme věřit , že jsme přizpůsobení na tak velkou konzumaci sacharidů? Vždyť období zemědělství je jen malou kapkou v moři oproti období paleolitu, které nás formovalo nejvíce. A je to velmi krátké období na to, abychom preprogramovali své geny. Pokud by tomu tak nebylo, nebyli bychom dnes přece tak extrémně nemocní, obézní ..... Nemyslíte?

Krmíme buňky, ne žaludek!

Tukový metabolismus versus cukrový metabolismusDnes již víme, že jsou to naše buňky, které skutečně jedí. Je třeba si uvědomit, že jídlo v našich ústech je jen pokračováním přepravy z polí a farem, do továren, z továrně do obchodů a následně do našich nákupních košíků, na naše talíře a do úst, ale skutečnou konečnou zastávkou jsou právě naše buňky.

A každá z těchto několik bilionů buněk potřebuje přeměnit palivo ze stravy na energii, aby se udržela na živu. Naše různé systémy (dýchací, lymfatický, endokrinní ... ) se skládají z buněk s vlastními požadavky na energii.

Narozdíl od automobilového motoru, který vyžaduje určitý specifický druh paliva, naše buňky dokážou přeměnit na energii různé druhy paliva - převážně cukr a tuky. No také dokáží fungovat i pouze na jednom zdroji paliva a právě naše zdraví je přímo úměrné tomu, na jakém palivu fungujeme.

Dr. Rosedale to shrnul takto: ˮDélka a kvalita života je dána podílem spalování tuku vs. spalování cukru po celou dobu našeho života. To znamená, že čím více člověk dokáže spalovat jako zdroj energie tuk, tím větší pravděpodobnost je, že bude žít zdravější a delší život. A naopak, čím více cukru člověk pálí, tím více je náchylnější na nemoci a různé metabolické poruchy.ˮ

Ale jaký má souvislost: jídlo - buňky, spalování tuku vs. spalování cukru, energie pro tělo z cukru vs. tuku?

Problémem jsou mitochondrie.

Vše, co nás vzdaluje od spalování tuků jako primárního paliva nám zhoršuje zdraví, tím, že se nám poškozují mitochondrie a stávají se dysfunkčními.

Dobře slyšíte - mitochondrie jsou jádrem problému, lépe řečeno disfunkce (zkažené) mitochondrie.

Mitochondrie

Mitochondrie jsou malé továrny na výrobu energie v našich buňkách s vlastním DNA. Jsou přítomny skoro v každé buňce v téměř každém organismu na světě. Některé buňky je mají více a některé méně (např. jaterní buňky obsahují 1000 - 2000 mitochondrií, zatímco biceps jen cca. 200). Primárním úkolem mitochondrie je produkovat ATP (adenosine triphosphate) z kyslíku + paliva (tuky, cukry, bílkoviny, ketony).

Čím více jsou mitochondrie poškozeny, tím abnormálnější se chovají. Abnormální chování znamená např. nástup nepřenosných chorob (srdeční choroby, diabetes, rakovina, alzheimer ...).

Mitochondrie poškozují nejvíce elementy jako: strava, léky, kosmetika ..., no nejhlavnějším faktorem je určitě strava, strava která se po konzumaci promění na glukózu.

I zde funguje známý kumulativní efekt, kdy postupně, pomalu ale jistě narušují vysoké hladiny cukru DNA, až se to dostane do stádia, kdy naše buňky a mitochondrie se změní na glykolitické = dokáží tvořit ATP pouze z glukózy a nikoli z tuku. A věřte, že to už nechce nikdo z nás.

Co je ATP?

ATP (adenosine triphosphate) je naše palivo - já bych např. bez ATP nenapsal tento článek a vy byste ho bez něj také nečetli. ATP slouží k výrobě energie pro celou řadu buněčných procesů.

Ať už kráčíte, sprinty, dýcháte nebo jinak funguje váš kardiovaskulární systém, tělo spotřebovává ATP. Je to ľudkský pohon, na ATP "jezdíme" úplně všichni. S tím rozdílem, že někdo (nazvěme to obrazně), jezdí na ATP z cukru a někdo na ATP z tuku.

Změňte sacharidový metabolismus na metabolismus tukový

Je to nejdůležitější a nejzdravější věc jakou pro sebe můžete udělat. A to neplatí jen pro lidi s nadváhou. Ať už máte nebo nemáte nadváhu, trpíte nebo netrpíte chorobami, tento krok byste měli učinit.

Pamatujte: to, že má někdo krásnou Top postavu (kulturisté, fitnesky ..) ještě neznamená, že jsou zdraví. Dobrý fyzický vzhled těla (dosažen bůhví čím) ještě samo o sobě nezaručuje zdraví.

Převážná část populace dnes funguje na cukrovém metabolismu. Není o tom pochyb, stačí se podívat na způsob stravování a zdravotní stav lidí kolem (na cukr se přemění všechny formy sacharidů: čokoláda, rohlík, rýže, celozrnný chlebíček).

Pěkně to shrnul Vlado Zlatoš: ˮPokud v metabolickém domě (buňkách) topíte papírem (sacharidy), stále je třeba přikládat další a další papír aby nevyhaslo (znovu hlad a chuť na sladké, bolesti hlavy, nedostatek energie, emoční napětí). Sacharidy jsou velmi efektivní palivo, které vás "zahřeje rychle" a mozek je šťastný že přišla záchrana. To, že je "pícka" celá rozpálená a rychle se ničí (zrychlené stárnutí a opotřebování buněk), to je druhá věc.ˮ

Na druhé straně "topit dřevem" (tukem) je velmi efektivní, zdravé a hlavně přirozené!

Tak jak jsem zmiňoval, že lidé kdysi žili na vysokotučném stravě a že jejich podkožní tuk sloužil při nedostatku jídla i jako zdroj energie (tukový metabolismus), tak dnešní vysoko sacharidový směr je úplným opakem toho předešlého. Jsme extrémně závislí na sacharidech = externí energií (cukrový metabolismus) a přitom máme na sobě desetitisíce kalorií ve formě tuku, které čekají na jejich spálení, ale neumíme se k nim dostat (vysvětlíme za chvíli).

Pro srovnání: zásoby cukru vs. zásoby tuku v těle

Takže, proč se není dobré spoléhat pouze na cukr (glykogen)?

Protože v játrech ho máme tak 80g (100g lépe trénovaný muž) a ve svalech 300g (lépe trénovaný muž) spolu 380g, dohromady ať to je 2000 kcal (a i to jsem už asi přehnal). A taková slabší trénovaná žena má zásoby glykogenu io polovinu menší. A tedy, pokud by tentýž člověk měl např. 80 kg a jen 10% tuku (postava dobře vytrénovaného chlapa s kostkami na břiše), což je 8 kg tuku (podkožní), tak by měl k dispozici až 72 000 kcal.

Trocha nepoměr nemyslíte? 2000 vs. 72 000 kcal.

Závodník na Tour de France spálí v kopcovité etapě 8000 až 10000 kcal. Teoreticky, pokud by náš člověk byl na Tour, tak by dokázal ze zásob podkožního tuku ubicyklovať 7 takových etap.

Je to sice přehnané a prakticky nemožné (svaly by selhaly), ale chtěl jsem tím jen poukázat na enormní množství energie, které s sebou nosíme a den co den se k ní téměř ani nemůžeme dostat. Mimochodem, těch glykogenových zásob je tolik, že když máme náročnější den, tak ty zásoby prostě nevydrží. A když jsou už tedy prázdné, tak neodolatelná chuť na sladké není věcí pevné vůle, ale skutečné biologické potřeby mozku.

A teď si představte, kolik energie nosí na sobě člověk, který má 20 - 30 kg nadváhu, ale neví se k ním dostat.

Jak dokázat, aby primárním palivem nebyla glukóza, ale tuky?

Klíčovým prvkem při úspěšném a trvalém zdraví a zhubnutí je schopnost vašeho těla "pronikat" do vašich tukových zásob a využít je jako zdroj energie. No tato situace nemůže nastat, pokud vaše tělo čerpá z glukózových zásob těla a máte neustále zvýšenou hladinu cukru v krvi - váš metabolismus se stává neefektivním ve spalování tuků.

Čili, tak jak se stáváte dobrým v jazyce, pokud se stále učíte, tak i ve spalování tuků se můžete permanentně posouvat za předpokladu, že to budete dělat často. Přechod ze stravy založené převážně na sacharidech, na stravu založenou na větším množství správných tuků vám pomůže vyvážit chemii a hormonální soustavu vašeho těla, která do značné míry souvisí s tím, jak bude vaše tělo hospodařit s energií a zda ji bude pálit nebo ukládat, resp. zda budete hubnout nebo přibírat.

ˮLidé nepřibírají, neboť konzumují tuk, ale protože jejich tělo zapomnělo spalovat tuky.ˮ Dr. Rosedale

Jednoduše začnete jíst podstatně více tuků než dosud a výrazně omezíte konzumaci sacharidů. No nezapomínejte, že se bavíme o správných tucích, ne jen tak o tucích ledajakých. Pro lepší pochopení doporučuji tento můj článek o tucích ve stravě.

Zajímavost

Úplné vyčerpání glykogenu by mohlo znamenat někdy i smrt. Glukóza je totiž pro tělo něco jako "turbo" palivo, které tělo potřebuje použít v krátkém čase (např. při sprintu). Mnozí z vás jste už určitě slyšeli o situací s názvem "útok nebo útěk" - což je stresová reakce organismu, kdy lidé dokáží podávat nadlidské výkony.

Tato reakce někdy pomáhala lidem něco ulovit nebo před něčím uprchnout a dnes se tento mechanismus probudí např. při velmi stresové situací. Pokud jste v takové situaci, vaše nadledvinky vylučují stresové hormony do celého těla (krevní tlak se zvyšuje, srdce bije rychleji, krev z trávicího traktu se přesouvá do svalů ...) a tělo přechází na turbo palivo glukózu, která se pálí okamžitě (bez přítomnosti kyslíku).

No jakmile skončí stresová situace, vaše buňky by měli okamžitě přejít na spalování tuků, jenže převážná část populace je v tomto režimu i po celý život.

I vy můžete při cvičení do určité míry intenzity fungovat na tucích a šetřit glykogen. Čím déle dokážete čerpat energii z tuků, tím lépe, protože odstraňujete závislost vašeho těla na glukóze a glukóza přichází na řadu jako "turbo" palivo až při maximální 100% zátěži, kdy se spaluje bez přítomnosti kyslíku.

No to se už nedá říct, pokud jste adaptovaní pouze na cukrový metabolismus a schopní během dne i cvičení pálit převážně jen glukózu.

1. Situace A - cukrový pohon nebo jízda na horské dráze

 • nemůžete účinně přeměňovat uložený tuk na energii. To znamená, že ztrácíte schopnost oxidace tuku kosterním svalstvem
 • nemůžete ani účinně získat přístup k tuku v potravině - to znamená, že více energie je uložené jako spálené
 • i během cvičení spalujete převážně cukr (někteří metabolický více poškození - "pouze cukr") - to znamená, že v závislosti na charakteru a intenzity cvičení může dojít k rychlému vyčerpání glykogenu (výše v článku jsme si ukázali názorný příklad toho kolik těch zásob máme)
 • častý hlad, chuť na sladké, kolísání energie, bolest hlavy, únava po jídle (hlavně po obědě), málo energie, emoční napětí, nezvládání i kratšího hladovění atd ....

2. Situace B - tukový pohon

 • pokud už jste na v tukové metabolismu, tak budete zažívat přesný opak toho, co zažíváte dnes
 • ať jste jakkoliv hubení, stále máte dostatečně velké množství energie po ruce, určitě více než energie cukrové
 • můžete klidně během celého dne čerpat ze zásob podkožního tuku
 • zvládnete hodiny a hodiny bez jídla, bez toho, abyste byli podrážděný, klesala vám energie, a měli nutkání na sladké
 • dokážete lépe oxidovat tuk v potravě a méně tuku bude uloženého do tukové tkáně
 • lepší fungování mitochondrií
 • dokážete trénovat a podávat plnohodnotné výkony hladový, bez požití nějaké formy sacharidu nebo po např. 16 hodin nejedení (včetně noci).

Kromě toho, vaše tělo bude hospodařit s energií podle potřeby, což se už nedá říct jen o cukrovém metabolismu. Koneckonců, když jste adaptovaní na tukový metabolismus, neznamená to ještě výhradně to, že pálíte pouze tuk. Znamená to spíše celkovou metabolickou flexibilitu.

Metabolická flexibilita ve zkratce

Podle J. Stantona: ˮMetabolická flexibilita znamená, schopnost těla přepínat mezi dvěma hlavními substráty (tuk - cukr) na základě dostupnosti a potřeby.ˮ

Koneckonců, jedna molekula mastné kyseliny vyprodukuje 147 ATP, zatímco glukóza jen 38 ATP.

Závěrečné shrnutí

Můžeme klidně prohlásit, že naše volby potravin hrají významnou roli v tom či budeme nemocný - zdravý, tlustý - hubený, šťastný - tlustý, nešťastný a ještě i nemocný a poprvé v historii zabíjejí nemoci "životního stylu" diabetes, onemocnění srdce, rakovina .... více lidí než přenosné nemoci. Vy do této skupiny nemusíte patřit, vše máte ve svých rukou.

Existuje mnoho verzí, jak můžete vypadat v budoucnosti. Záleží jen na vás, kterou verzi si vyberete.

P. S.: Tento článek jsem se snažil zjednodušit jak jsem jen věděl, abyste skutečně pochopili problém dnešní sacharidové stravy a snadněji vstoupili do dané problematiky.

Pokud vás můj článek obohatil, tak mě odměňte sdílením.

Autor článku: Šimon Spišak

Zdroje:

Obrázek: http://www.vladozlatos.com/blog/clanky-o-zdravi/opravte-svoj-zle-fungujuci-metabolizmus.html

Napsat komentář
Uživatelská anketa

Čo nám najviac škodí?

Nejnovější příspěvky