Kurkuma, farmaceutický průmysl a antidepresivum Prozac

Výsledky studie ukázaly, že kurkuma je při léčbě těžké depresivní poruchy stejně účinná jako antidepresivum Prozac a snad ještě efektivnější než jiné antidepresiva prodávané na trhu.

Kurkuma - indický šafrán

Je hlíza kurkumy dlouhé rostoucí v jižní a jihovýchodní Asii. V Indii byla kurkuma využívána tisíce let jako přírodní léčivý prostředek na žaludek a onemocnění jater.

Aktivní složka kurkumy kurkumin se vyznačuje svými silnými protizánětlivými, antioxidačními, protinádorovými, antibakteriálními a antivirálními účinky. Kurkuma může být také využívána na hojení ran a to díky její antimikrobiálnímu působení. Oblíbená je také pro její účinky na játra, přičemž pomáhá podporovat detoxikaci jater. Činí tak pomocí asistence enzymů, které aktivně pročišťují karcinogeny z naší stravy.

Tento článek navazuje na předchozí příspěvek, který se věnoval správnému užívání a maximalizaci potenciálu kurkumy. Účinná složka kurkumy, kurkumin je totiž v kurkumě pouze v 3,14% -ním zastoupení a využitelnost kurkuminu až 20-násobně zvyšuje extrakt z černého pepře piperin. A proto jsou informace obsažené v předchozím článku pro účinnost užívání kurkumy tak klíčové.

Farmaceutický průmysl, antidepresiva a holistický (celostní) přístup k léčbě

Trh s antidepresivy dosáhl v roce 2011 roční obrat kolem 11 miliard eur. A do roku 2018 se očekává dokonce jeho nárůst na více než 12 miliard eur. A přitom tyto léky nepomáhají léčit deprese, ale místo toho jen maskují symptomy a vytvářejí celoživotní připoutání na ně.

Na straně druhé, využívání přírodních způsobů propojených s tzv. holistickým (celostním) přístupem, který je propojen s celkovým životním stylem člověka, jeho způsobem stravování a směřuje k odstranění pravé příčiny deprese, je přístup, který je mnohem efektivnější, ať už z hlediska nákladů nebo vyléčených pacientů.

Proto je důležité mít na paměti, že farmaceuticky průmysl je především byznys. Co by ještě samo o sobě nebylo problémem, vždyť žijeme v ekonomickém prostředí a cílem každého podnikání je zisk, ale problémem je už způsob vytváření tohoto zisku, který nemá na zřeteli blaho pacienta.

Správný model: pomáhat - prodávat - uzdravovat Zvrácený (současný) model: manipulovat - prodávat - vytvářet pacientů

Když užívání antidepresiv nedává žádný smysl

Turmerix (kurkumínové kapsule) 60 kapsúlČehož důkazem je studie skupiny výzkumníků uskutečněná ve spolupráci s katedrou farmakologie státní lékařské univerzity v Bhavnagare v Indii, která porovnávala účinky kurkumy s fluoxetinem (látka známá pod obchodní značkou Prozac). Cílem experimentu bylo porovnat účinnost a bezpečnost kurkuminu s fluoxetin (Prozac) u pacientů trpících na silné depresivní poruchy.

Studie pozorovala 60 pacientů, kterým byla diagnostikována těžká depresivní porucha. Tito pacienti byli následně náhodně vybraný na 6 týdnů do skupin v poměru 1: 1: 1, přičemž: 1. skupina užívala 20 mg fluoxetinu 2. skupina užívala 1000 mg kurkuminu a 3. skupina obojí

Závěry studie jazykem vědy

Aby se zjistila účinnost jednotlivých léčebných postupů, hlavní použitá proměnná byla míra odezvy podle HDRS, 17- položkové verze (HAM-D17). Výzkumníci také využili druhou proměnnou účinnosti, která prozkoumala průměrnou změnu v HAM-D17 hodnocenou po 6-týdenním období pozorování.

A následně dospěla studie k těmto vědeckým závěrům: "Pozorovali jsme, že kurkumin byl dobře tolerován všemi pacienty. Poměr respondentů měřený v rozmezí HAM-D17 byl vyšší v kombinované skupině (77,8%), než ve fluoxetínovej (64,7%) a kurkuminový (62,5%) skupině; Tyto údaje však nebyly statisticky významné (p = 0,58). Zajímavé je, že průměrná změna v HAM-D17 skóre na konci šesti týdnů byla srovnatelná ve všech třech skupinách (p = 0,77). Tato studie poskytuje první klinické důkazy, že kurkumin může být použit jako efektivní a bezpečná metoda pro léčbu pacientů s MDD bez současných sebevražedných myšlenek nebo jiných psychotických porúch.ˮ

Chci kurkumin s piperinem

Závěry studie jazykem běžného smrtelníka

1. Hodnoty první takové studie svého druhu jasně prokázaly účinnost kurkumy v léčbě těžké depresivní poruchy. Výsledky ukázaly, že kurkuma je stejně účinná jako Prozac a snad dokonce efektivnější než jiné antidepresiva prodávané na trhu.

2. Využití kurkumy při léčbě deprese je bezpečnější a méně náročné pro tělo ve srovnání s léčbou faramceutikami.

3. Potřebné je však dodat, že daná studie se neprováděla s ohledem na negativní vedlejší účinky přípravku Prozac. Prozac je přitom známý svým vlivem na vznik sebevražedných sklonů a dalších psychických poruch.

4. Tyto negativní důsledky užívání přípravku Prozac nebyly sledovatelné v případě, pokud se Prozac užíval současně s kurkumou.

ˮKoho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.ˮ

Hippokrates

Závěrečné poselství

Jsme svědky stále většího množství důkazů o tom, že přírodní způsoby léčby jsou mnohem bezpečnější a účinnější při léčbě zdravotních problémů jako je tomu v případě jejich moderních konkurentů současné medicíny.

Vždyť choroba (kromě 25% -ní genetické predispozice) je jen nezbytným projevem odklonění se člověka z rovnováhy a nerespektování zákonů přírody, jejíž jsme nedílnou součástí. Tato zvrácená představa oddělenosti člověka od přírody dospěla až do tak absurdního stavu, že přírodní způsoby léčby se nazývají alternatívnymi a současné, moderní a lékařskou vědou preferované způsoby tradičními. Je to vtipné a smutné zároveň.

Nastal čas zpochybnit zažité způsoby myšlení a převzít odpovědnost za své zdraví a život do vlastních rukou.

Budu rád, pokud se o své zkušenosti s kurkumou podělíte i s ostatními lidmi v komentářích níže. Mějte se krásně a šiřte poznání do světa! ;)

Obohatit by vás mohli i další články o kurkumě:

Zdroje:

  1. http://www.prweb.com/releases/2018-antidepressant-drugs/market-mdd-ocd-gad-pd/prweb10034006.htm
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23832433
  3. http://www.collective-evolution.com/2013/07/31/study-finds-turmeric-is-effective-as-prozac-for-treating-depression/

2 komentáře u „Kurkuma, farmaceutický průmysl a antidepresivum Prozac“

Napsat komentář
Uživatelská anketa

Nádorové tkanivo je vždy kyslejšie než ostatné tkanivo. Je to:

Nejnovější příspěvky